dịch vụ khám bệnh online

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Y tế thông minh DROH

Bất tiện trong việc đăng ký khám chữa bệnh, đây là giải pháp khắc phục được Bộ Y tế khuyến cáo. Ứng dụng DROH y tế từ xa tiện lợi hơn bao giờ hết.

Đọc thêm