droh

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Y tế thông minh DROH

Bất tiện trong việc đăng ký khám chữa bệnh, đây là giải pháp khắc phục được Bộ Y tế khuyến cáo. Ứng dụng DROH y tế từ xa tiện lợi hơn bao giờ hết.

Đọc thêm 

Gói Khám Sức Khỏe Cho Doanh Nghiệp

Cán bộ, nhân viên là nền tảng phát triển của mỗi doanh nghiệp. Vì thế chăm lo cho sức khỏe của nhân viên, chính là thúc đẩy năng suất làm …

Đọc thêm