gói khám hậu covid

KHÁM SỨC KHỎE HẬU COVID GỒM NHỮNG GÌ? BAO NHIÊU TIỀN?

Bạn biết đấy, giai đoạn F0 với một số người không quá đáng sợ nhưng hậu covid kéo dài lại khiến họ rơi vào hoang mang và bắt đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi “liệu nó có ảnh hưởng không, và liệu nó có trị hết được không, khám sức khỏe hậu covid là khám gì”?

Đọc thêm