Dịch vụ

KHÁM TỔNG QUÁT

Dr.OH mang đến dịch vụ khám sức khỏe tổng quát, khám theo chỉ định của bác sĩ bằng phương thức trực tuyến hay đến khám tại nhà

 :