Lối sống

Những lưu ý có thể giúp hạn chế tác dụng phụ trong điều trị ung thư

 Bệnh nhân giữ tâm lý thoải mái, thể trạng tốt, dinh dưỡng hợp lý trong quá trình điều trị có thể giúp hạn chế tác dụng phụ.  Theo Tổ chức …

Đọc thêm